game bắn cá đổi thưởng ftkh tham gia Hội thảo thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Khảo thí châu Á (AALA) và Diễn đàn chuyên môn về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở châu Á (AFELTA) tại Nhật Bản – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

game bắn cá đổi thưởng ftkh tham gia Hội thảo thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Khảo thí châu Á (AALA) và Diễn đàn chuyên môn về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở châu Á (AFELTA) tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ Hội thảo thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Khảo thí châu Á (AALA) và Diễn đàn chuyên môn về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở châu Á (AFELTA) tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 02-06/09/2023, đoàn công tác của Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh do TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trưởng phòng Khoa học – công nghệ) làm trưởng đoàn cùng ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa (Phó Trưởng phòng Đào tạo) và ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Giảng viên Trung tâm Khảo thí) đã tham gia và đóng góp hai bài thuyết trình có chất lượng cũng như trao đổi và thảo luận về các dự án hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và kiểm tra đánh giá ngoại ngữ với các tổ chức khảo thí trong khu vực châu Á.

Tại Hội thảo AALA, đoàn công tác đã thuyết trình về chủ đề “Hoạt động kiểm tra đánh giá trong lớp học ở Việt Nam: tại sao và như thế nào” (Classroom-based assessment practices in Viet Nam: the what and the why). Báo cáo là sản phẩm của nghiên cứu hợp tác giữa game bắn cá đổi thưởng ftkh và Đại học Huddersfield (Vương quốc Anh). Đây là một nghiên cứu diện rộng khảo sát quan điểm của các bên liên quan như giáo viên, nhà quản lý, người xây dựng chính sách và thực trạng của hoạt động kiểm tra đánh giá tiếng Anh các cấp ở Việt Nam. Báo cáo đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của người tham dự với 4 câu hỏi thảo luận sau phiên trình bày.

Trong khuôn khổ Diễn đoàn AFELTA, báo cáo của đoàn game bắn cá đổi thưởng ftkh tập trung cung cấp Khung phát triển chuyên môn dành cho cán bộ xây dựng bảng đặc tả kĩ thuật đề thi. Đây là những chia sẻ từ việc nghiên cứu lí thuyết khảo cứu và kinh nghiệm thực tiễn của nhóm chuyên môn từ Trung tâm Khảo thí cùng Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh trong việc tập huấn bồi dưỡng phát triển năng lực xây dựng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho nhóm giảng viên của Đại học Quốc gia Lào.

Ngoài ra, Đoàn công tác đã giao lưu, kết nối và thực hiện một số cuộc họp với đại diện các trung tâm và đơn vị khảo thí trong khu vực châu Á cũng như Tập đoàn Giáo dục Eiken (Nhật Bản), Cơ quan Quản lý về Kiểm tra Đánh giá của Hồng Kông (HKEAA), Trung tâm khảo thí và đào tạo ngôn ngữ LTTC (Đài Loan), Tổ chức khảo thí SEAB (Singapore) để bàn một số dự án trao đổi học thuật, nghiên cứu hợp tác trong công tác khảo thí ngôn ngữ.

Đoàn công tác