TUẦN 07, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

TUẦN 07, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020

THỨ HAI, 10/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 12:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát minh chứng phục vụ KĐCL CTĐT cử nhân ngành Ngôn ngữ Ả Rập theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Thành phần tham dự: Trung tâm ĐBCL; Nhóm viết báo cáo TĐG CTĐT ngành Ngôn ngữ Ả Rập.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trưởng các bộ môn: NN&VH VN, NN&VH Ả rập, Tâm lý – Giáo dục học, NN&VH Đông Nam Á.

14:00, tại P.901, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

14:00 – 17:00, tại P.105, A3

PHT. Lâm Quang Đông tham dự hậu kiểm công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020.

Thành phần tham dự: ông Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).

15:00 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với tổ công tác rà soát giờ dạy và định biên nhân sự các đơn vị liên quan.

Thành phần tham dự: Tổ công tác theo Quyết định số 1214/QĐ-ĐHNN ngày 4/8/2020 của Hiệu trưởng.

THỨ BA, 11/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu làm việc với Tổng công ty 319-Bộ Quốc phòng.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT).

9:30 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác chuẩn bị năm học mới 2020-2021, Trường THCS Ngoại ngữ-ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB),  Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT).

9:30 – 11:30, tại các cơ sở thuộc Trường ĐHNN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học 2020-2021 của Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng,Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Tùng, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Phương (P.QT); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL); Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng CT&CTHSSV về kế hoạch và nhiệm vụ năm học.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Phòng CT&CTHSSV.

(Mời PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự phần đầu cuộc họp)

THỨ TƯ, 12/8/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu tham dự họp giao ban tháng 8/2020.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng các trường: THPT CNN, THCS NN; Trưởng các khoa: SĐH, ĐT&BDNN.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Bộ phận CNTT thuộc TT.CNTT-TT&HL về Kế hoạch chuyển đổi số ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025.

Thành phần tham dự: các ông Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Bộ phận CNTT (TT.CNTT-TT&HL); Ban Thư ký Ban chỉ đạo ƯDCNTT.

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng Đào tạo về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Phòng Đào tạo.

14:30, tại Liên đoàn Địa chất, quận Nam Từ Liêm, HN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lễ khai giảng khóa đào tạo đại học hệ VLVH cho cán bộ Liên đoàn Địa chất.

Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC); Cán bộ và chuyên viên khoa ĐT&BDNN.

THỨ NĂM, 13/8/2020

 

8:00  – 11:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Tổ soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH),  Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Nguyễn Văn Đoàn (CT.CĐ), Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường THPT CNN về kế hoạch và nhiệm vụ năm học.

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng và Tổ phó các tổ, Nhóm trưởng các nhóm chuyên môn, Bí thư chi đoàn giáo viên, cố vấn đoàn Trường THPT CNN.

16:00 – 17:30, tại P.406, A1

Hiệu trưởng tham dự Hội đồng nghiệm thu cấp trường môn học mới “Kinh tế vi mô vĩ mô” và “Kinh tế quốc tế”.

Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1119/QĐ-ĐHNN, 1120/QĐ-ĐHNN ngày 23/7/2020 của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 14/8/2020

 

8:30 – 11:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2020 theo Quyết định số 2566/QĐ-ĐHNN ngày 29/10/2019 của Hiệu trưởng.

13:30, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ game bắn cá đổi thưởng ftkh , nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần tham dự: đại biểu đương nhiên và đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XIX (theo Giấy triệu tập đã gửi đến từng cá nhân).

THỨ BẢY, 15/8/2020

 

7:15 và 14:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ game bắn cá đổi thưởng ftkh , nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần tham dự: Đại biểu đương nhiên và đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XIX (theo Giấy triệu tập đã gửi đến từng cá nhân).

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. TCCB đầu mối thực hiện công văn số 2221/ĐHQGHN-TCCB ngày 3/8/2020 về cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030, hạn nộp báo cáo trước ngày 13/8/2020.
  2. TCCB đầu mối thực hiện công văn số 2156/ĐHQGHN-TCCB ngày 24/7/2020 về khảo sát nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạn nộp văn bản báo cáo kết quả khảo sát trước ngày 15/8/2020.
  3. Đào tạo đầu mối phối hợp với Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 2845/BGDĐT-GDĐH ngày 31/7/2020 về góp ý dự thảo Thông tư ban hành Chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của GDĐH, hạn nộp ý kiến góp ý trước ngày 15/8/2020.
  4. Lịch kiểm tra tình hình quản lý trang thiết bị tại các đơn vị thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thứ Ba ngày 11/8/2020, 14:00-17:00 tại Trường THPT CNN

Thứ Tư ngày 12/8/2020, 8:00 – 17:00 tại TT.CNTT-TT&HL

Thứ Năm ngày 13/8/2020, 8:30 – 11:30 tại P.HCTH; 14:00 – 17:00 tại P. Đào tạo

Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1204/QĐ-ĐHNN ngày 31/7/2020 của Hiệu trưởng.