Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2017 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2017

Ngày 20/07/2017, Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát và triển khai công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2017.

Cuộc họp do Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy – Trưởng ban tổ chức hội thảo chủ trì với sự tham dự của các thành viên ban tổ chức.

2017-07-20_17-09-01

Mở đầu cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy cho biết nhằm đẩy mạnh và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS), năm 2017, Nhà trường đã chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho HVCH và NCS lần thứ nhất với định hướng trở thành một hoạt động thường niên. Đây là sự kiện rất quan trọng nên các đơn vị đều phải tích cực tham gia và hỗ trợ công tác tổ chức hội thảo.

Thay mặt cho đơn vị đầu mối, TS. Huỳnh Anh Tuấn – Trưởng khoa Sau Đại học đã trình bày báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị cho hội thảo. Theo đó, hội thảo sẽ diễn ra trong 1 ngày với 67 báo cáo (về 4 ngôn ngữ) được trình bày tại phiên toàn thể và các tiểu ban. Các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài chính, truyền thông, đón tiếp đại biểu, xuất bản kỷ yếu… đã được triển khai đúng tiến độ.

Sau đó, cuộc họp chuyển sang phần thảo luận. Các thành viên đã tích cực trao đổi và đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cao nhằm tạo ra một sự kiện thành công, trở thành một trong những thương hiệu của Nhà trường sau này.

Khép lại cuộc họp, các thành viên nhất trí tiếp tục rà soát và thực hiện chuẩn bị tổ chức hội thảo với tinh thần cao nhất.

Lệ Thủy-Việt Khoa/game bắn cá đổi thưởng ftkh Media