Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học bậc Đại học Học kỳ I – Năm học 2017-2018 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học bậc Đại học Học kỳ I – Năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên” năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng và hình thức thực hiện:

Đối tượng được đánh giá: Giảng viên đang giảng dạy các chương trình đào tạo chính quy Học kì I thuộc 08 khoa đào tạo và 03 bộ môn: Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, Bộ môn NN&VH Ả rập, Bộ môn NN&VH Việt Nam, Bộ môn Tâm lí-Giáo dục.

Hình thức thực hiện: Sinh viên trả lời trực tuyến.

  1. Qui trình thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

– Từ 11/12-18/12/2017, P.CT&CT HSSV kết hợp với Đoàn TN, các đơn vị ĐT tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến tới sinh viên về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên”; đồng thời thông báo tới giảng viên trong toàn trường;

– Các đơn vị ĐT có nhiệm vụ cung cấp cho TT ĐBCL danh sách giảng viên, môn học, số lượng sinh viên trong Học kì I theo mẫu đính kèm, gửi bản mềm về địa chỉ email: [email protected] trước 17h ngày 18/12/2017;

– Từ 22/12-31/12/2017, TT ĐBCL phối hợp với P.CT&CT HSSV tiến hành nhập số liệu, tạo các files tương tác online, đưa địa chỉ lên cổng thông tin sinh viên;

– Từ 02/01-16/01/2018, P.CT&CT HSSV phối hợp với Đoàn TN, các đơn vị ĐT và tổ bộ môn theo dõi, đôn đốc sinh viên tham gia đầy đủ;

– Từ 18/01/2018-31/01/2018, TT ĐBCL tiến hành thu thập, xử lý số liệu;

– Từ 01/02/2018-13/02/2018, TT ĐBCL tiến hành tổng hợp, gửi kết quả đánh giá về các đơn vị ĐT, tổ bộ môn và từng giảng viên.

  1. Công tác bảo mật:

Trung tâm ĐBCL, P.CT&CT HSSV, Trưởng các khoa ĐT, Tổ trưởng tổ bộ môn chịu trách nhiệm bảo mật những thông tin liên quan đến kết quả đợt đánh giá.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi thông báo này đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đơn vị và tổ chức thực hiện tốt các công việc được giao.

 

 

ĐƯỜNG LINK LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ CÁC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC (HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 -2018)

 

Ghi chú:

  • Thời gian làm khảo sát: 03/01/2018 – 16/01/2018
  • SV cần tham gia đánh giá về:

(i) cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên và

(ii) các môn học mà sinh viên tham gia trong học kỳ I, bao gồm các môn tiếng do Khoa mình học giảng dạy và các môn chung

–  Với mỗi môn học, SV cần tham gia đánh giá và nộp phiếu (bấm nút submit) 1 lần cho từng giáo viên dạy.

–  SV tiến hành đánh giá theo các đường link được cung cấp dưới đây.

STT Nội dung đánh giá Link lấy ý kiến phản hồi
I Khảo sát về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên

 

 
II Khảo sát về các học phần  do Khoa/Bộ môn giảng dạy

 

1 Bộ môn NN&VH Việt Nam

 

2 Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học

 

3 Bộ môn NN&VH Ả rập

 

4 Khoa NN& VH Đức

 

5 Khoa NN&VH Hàn Quốc

 

6 Khoa NN&VH Nhật Bản

 

7 Khoa NN&VH Nga

 

8 Khoa NN&VH Pháp

 

9 Khoa NN&VH Trung Quốc

 

10 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm nhất

 

11 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm hai

 

12 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm ba

 

13 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm tư