Thông báo về Khóa học game bắn cá đổi thưởng ftkh Success – Hành trang tới tương lai lần thứ 2 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Thông báo về Khóa học game bắn cá đổi thưởng ftkh Success – Hành trang tới tương lai lần thứ 2

DÀNH CHO HỌC SINH THPT TRÊN CẢ NƯỚC – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!!!
game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN tiếp tục tổ chức khóa học trải nghiệm làm sinh viên hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh toàn quốc.


Khóa học game bắn cá đổi thưởng ftkh Success – Hành trang tới tương lai lần hai mở rộng cả về quy mô và đổi mới về hình thức. Đây là cơ hội để học sinh các trường THPT trải nghiệm việc dạy – học tại bậc đại học, chuẩn bị tâm thế, hiểu biết và kỹ năng cho chặng đường sinh viên sau này.
Đăng ký trên link: từ ngày 28/12/2023 đến 05/01/2024
Thông báo chính thức về Khóa học đọc tại đây:

#game bắn cá đổi thưởng ftkh _SUCCESS_2024