Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại ĐHQGHN (VNU-TESTS) năm học 2023-2024 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại ĐHQGHN (VNU-TESTS) năm học 2023-2024

game bắn cá đổi thưởng ftkh , game bắn cá đổi thưởng ftkh (ĐHNN, ĐHQGHN) thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ VNU-TESTS với mục đích xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc đại học và chuẩn đầu vào bậc thạc sĩ tại ĐHQGHN năm 2024, như sau: