Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế IGRS dành cho HVCH và NCS năm 2018 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế IGRS dành cho HVCH và NCS năm 2018

game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế IGRS dành cho học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) năm 2018. Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các học viên cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo.

Thông tin cụ thể như sau:

 1. Thời gian26/10/2018

Từ 8h00 – 17h00, ngày 26/10/2018: Hội thảo

 1. Địa điểm: game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 2. Chủ đề của hội thảo: Hội thảo không giới hạn về chủ đề. HVCH, NCS có thể báo cáo về các lĩnh vực sau:

– Ngôn ngữ học: Ngữ âm và âm vị học, các đường hướng nghiên cứu ngữ pháp (Ngữ pháp chức năng, Ngữ pháp biến đổi-tạo sinh, Ngữ pháp kết cấu..), Từ vựng học, Ngữ nghĩa học, Phong cách học, Tu từ học, Phân tích diễn ngôn, Phân tích diễn ngôn phê phán, Phân tích hội thoại, Dụng học, Dụng học giao văn hóa, Ngôn ngữ học tri nhận, Ngôn ngữ học đối chiếu…

– Giáo dục ngoại ngữ: Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Tâm lí học giảng dạy ngoại ngữ, Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, Lí thuyết về quá trình học, Giáo dục song ngữ, Phát triển chương trình và tài liệu dạy học, Kiểm tra đánh giá, Kỹ thuật và công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ, Chính sách ngôn ngữ và việc thực hiện chính sánh ngôn ngữ, Giảng dạy ngoại ngữ tích hợp với  nội dung chuyên ngành, tiếng Anh toàn cầu, Văn học trong dạy-học ngoại ngữ, …

– Các lĩnh vực liên ngành: Quốc tế học, Khu vực học, Hoa kỳ học, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ văn hóa và xã hội, Ngôn ngữ văn học, Giao tiếp liên văn hóa, Nghiên cứu dịch thuật, Ngôn ngữ và truyền thông, …

 1. Ngôn ngữ viết báo cáo: Tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài
 2. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài/ tiếng Việt hoặc tiếng Anh
 3. Kỷ yếu Hội thảo: Các báo cáo toàn văn sẽ được thẩm định, biên tập để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản game bắn cá đổi thưởng ftkh .
 4. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài:

7.1. Đăng ký tham dự:

– Đại biểu gửi đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Hội thảo kèm theo tiêu đề và tóm tắt nội dung báo cáo (dự kiến) trước ngày 06/8/2018 theo đường link: 

– Tiêu đề: không quá 20 từ

– Tóm tắt nội dung dự kiến báo cáo:  250-300 từ

7.2. Báo cáo toàn văn:

– Tác giả gửi báo cáo toàn văn qua địa chỉ [email protected]. Chủ đề thư gửi ghi rõ: Baocao GRS 2018 (BTC sẽ không giải quyết các trường hợp gửi bài sai địa chỉ email này)

– Yêu cầu về nội dung và hình thức của báo cáo toàn văn: Dung lượng từ 6 đến 12 trang (khoảng 3.000 đến 6.000 từ)

– Hình thức trình bày: Đối với các ngành Tiếng Anh, Tiếng Nga và Tiếng Pháp, sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword. Đối với ngành Tiếng Trung, sử dụng cỡ chữ 13.5 hoặc 14. Ngành Tiếng Nhật dùng cỡ chữ 12. Mật độ chữ ở mức bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines (1.2 lines đối với Tiếng Nhật); lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

– Trật tự trình bày báo cáo:

 1. Tên báo cáo: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14; họ tên tác giả, chữ thường, đậm. (Ví dụNguyễn Văn A); Cơ sở đào tạo đang theo học: chữ thường, đậm (Ví dụgame bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN); Đơn vị công tác: chữ thường, đậm, nghiêng (Ví dụgame bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN); địa chỉ email; số điện thoại.
 2. Tóm tắt báo cáo: 250-300 từ
 3. Từ khóa: 4-5 từ hoặc cụm từ;
 4. Nội dung chính của báo cáo: Các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm;
 5. Tài liệu tham khảo: trình bày theo quy định của Hội Tâm lí học Hoa Kỳ (American Psychological Association/APA).

Lưu ý:

 • Các báo cáo viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải có tên báo cáo, tóm tắt báo cáo và từ khóa bằng tiếng Anh ở cuối báo cáo sau mục tài liệu tham khảo.
 • Các báo cáo viết bằng tiếng Anh phải có tên báo cáo, tóm tắt báo cáo và từ khóa bằng tiếng Việt ở cuối báo cáo sau mục tài liệu tham khảo.
 • Thời hạn nộp báo cáo toàn văn hoặc poster: trước 06/8/2018.

–     Ban tổ chức Hội thảo gửi kết quả thẩm định, xét chọn báo cáo và giấy mời cho tác giả trước 15/9/2018.

7.3. Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo:

–     Thuyết trình (Oral presentation): Mỗi báo cáo được trình bày trong 15’ và thảo luận trong 10’. Tác giả chuẩn bị slide trình chiếu bằng phần mềm PPT 2007 để trình bày tại Hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.

–     Trình bày poster (Poster presentation): Mỗi báo cáo được trình bày trong 1 trang khổ 60 x 160 cm, định dạng ảnh jpg. Tác giả gửi poster định dạng ảnh jpg. trước ngày 06/8/2018 tới địa chỉ  [email protected]. Tiêu đề thư gửi ghi rõ: Poster Baocao GRS 2018. Báo cáo viên tự chuẩn bị poster, ban tổ chức sẽ bố trí khung treo đúng kích thước quy định.

 1. Lệ phí tham dự Hội thảo và phương thức nộp lệ phí

8.1. Lệ phí tham dự Hội thảo

– Tham dự Hội thảo, có bài được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo, nhận kỷ yếu hội thảo, dự tiệc buffet2.900.000 đ

     – Tham dự Hội thảo, nhận kỷ yếu Hội thảodự tiệc buffet1.000.000 đ

    – Tham dự Hội thảo, nhận kỷ yếu Hội thảo700.000 đ

   – Tham dự Hội thảo300.000 đ

8.2. Phương thức nộp lệ phí: trực tiếp hoặc chuyển khoản

–     Nộp lệ phí trực tiếp: tại Văn phòng Khoa Sau đại học – game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN, Phòng 102, A3, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy-Hà Nội (Chuyên viên: Trần Thị Phương Nhung phụ trách)

–     Chuyển khoản trong nước:

Trường Đại học Ngoại  ngữ – ĐHQGHN
Số tài khoản: 1507201059468
Ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung chuyển khoản gồm: Họ tên; Lệ phí tham dự GRS 2018

 • Chuyển khoản quốc tế:

Beneficiary: TRUONG DAI HOC NGOAI NGU – DHQGHN
Add: Pham Van Dong Str., Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam
Account Number: 1507201059468
Beneficiary Bank: VietNam Bank For Agriculture And Rural Development – Cau Giay Branch
Add:  Str., Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam
Swift Code: VBAAVNVX420          Telex No: 411-322VBA-VT

8.3. Thời hạn nộp lệ phí: Trước ngày 10/08/2018

Lưu ý: Đại biểu được chính thức xác nhận đăng ký tham dự Hội thảo sau khi đã gửi lệ phí Hội thảo theo quy định trên.

 1. Địa chỉ liên hệ:

Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ: ThS. Trần Thị Phương Nhung: ĐT: 0988.738.588 hoặc ThS. Nguyễn Thị Ái Anh: ĐT: 0936.244.005 chuyên viên Khoa Sau đại học –game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN, email: [email protected].

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN //saudaihoc.raydowe.com hoặc //www.raydowe.com

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong nước và trên thế giới.

Trân trọng thông báo./.

Toàn văn thông báo bằng tiếng Việt, vui lòng xin xem tại đây!

Toàn văn thông báo bằng tiếng Anh, vui lòng xin xem tại đây!