Thông báo đăng ký cho tọa đàm về giảng dạy khoa học và toán học bằng tiếng Anh – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Thông báo đăng ký cho tọa đàm về giảng dạy khoa học và toán học bằng tiếng Anh

Đồng nghiệp thân mến,

Nếu bạn là giáo viên Khoa học hoặc Toán học bằng tiếng Anh hoặc giáo viên dạy tiếng Anh làm việc với Khoa học hoặc Toán học, bạn có thể quan tâm đến các hội thảo sau:

Tọa đàm 1: Khoa học như ngôn ngữ: Từ làm đến biết và trở lại

Tọa đàm 2: Dạy toán bằng tiếng Anh: Ngoài việc dạy từ vựng

Người diễn thuyết: Tiến sĩ Jenefer Philp, Tiến sĩ Diane Potts và Tiến sĩ Nha Vũ

Thời gian và địa điểm:

· Tọa đàm 1: Ngày 4 tháng 1 năm 2019 Không gian hạn chế- (Đại học Ngoại ngữ – game bắn cá đổi thưởng ftkh )

· Tọa đàm 1 (lặp lại 1): Ngày 5 tháng 1 năm 2019 Không gian hạn chế (Đoan Thi Điêm Greenfield, Hưng Yên)

· Tọa đàm 2: Ngày 8 tháng 1 năm 2019 (Đại học Ngoại ngữ – game bắn cá đổi thưởng ftkh )

· Tọa đàm 1 (Lặp lại 2) Ngày 10 tháng 1 năm 2019 (Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên)

Liên kết đăng ký (đóng cửa trước ngày 3 tháng 1 năm 2019):

Các hội thảo là MIỄN PHÍ và được cung cấp với sự hỗ trợ của Newton Mobility Grant và các tổ chức chủ nhà. Để biết thêm thông tin về các hội thảo và người hướng dẫn, xin vui lòng xem tập tin đính kèm.

Nếu bạn biết ai đó quan tâm, xin vui lòng gửi email cho họ. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Nhã Vũ

Jenefer Philp

Diane Potts