tình nguyện – Trang 2 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Tag Archives: tình nguyện

[Giới thiệu] CLB Ngoại ngữ xanh GUC

CLB NGOẠI NGỮ XANH GUC   “Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn vui chơi khoẻ, thì yêu GUC nè”   GUC stands for Green game bắn cá đổi thưởng ftkh Club, chúng mình đến với Trái Đất và định cư tại trường Đại học Ngoại Ngữ với sứ mệnh