giới thiệu – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Tag Archives: giới thiệu

[Infographic] Giới thiệu về Bộ phận Học liệu, Thư viện giữa lòng game bắn cá đổi thưởng ftkh

Infographic giới thiệu về Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, thư viện duy nhất của game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN, nơi chứa đựng hơn 50.000 sách các chuyên ngành ngoại ngữ cũng