20232024.tuan25 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Tag Archives: 20232024.tuan25

Giới thiệu bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp (VNU Tests) cho cán bộ và sinh viên game bắn cá đổi thưởng ftkh

Tối ngày 21/12/2023, trên Zoom Webinar, Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh đã tổ chức giới thiệu và tập huấn bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp (VNU Tests) cho các