PHIẾU KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRUNG TÂM VÙNG CHUYÊN TRÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

PHIẾU KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRUNG TÂM VÙNG CHUYÊN TRÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ

Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ”. Để đảm bảo việc thu thập thông tin được đầy đủ, phản ánh chính xác nhu cầu bồi dưỡng và thực trạng đào tạo các ngành Sư phạm ngoại ngữ trên toàn quốc, BQL Đề án NNQG 2020 đề nghị GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN, VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ các trường đại học và cao đẳng có đào tạo ngành Sư phạm ngoại ngữ, và GIÁO VIÊN, HỌC SINH, VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ các sở giáo dục và đào tạo tham gia đóng góp ý kiến của mình vào các phiếu hỏi tương ứng tại các đường link dưới đây:

I. PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC

II. PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC

III. PHIẾU HỎI Ý KIẾN SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC:

IV. PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

V. PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VI. PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ:

  • Phiếu khảo sát trực tuyến dành cho GIẢNG VIÊN:
  • Phiếu khảo sát trực tuyến dành cho SINH VIÊN:
  • Phiếu khảo sát trực tuyến dành cho GIÁO VIÊN:
  • Phiếu khảo sát trực tuyến dành cho HỌC SINH:
  • Phiếu khảo sát trực tuyến dành cho PHỤ HUYNH:

Bên cạnh việc khảo sát trực tuyến, trong quá trình hoàn thiện việc xây dựng Đề án tổng thể nói trên, Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thực hiện phỏng vấn hoặc thu thập thông tin khác liên quan đến nội dung này.

Trong quá trình thực hiện nếu cần thêm thông tin hoặc trao đổi cụ thể, xin liên hệ với TS. Nguyễn Việt Hùng (Dr. Hung.game bắn cá đổi thưởng ftkh ), email: [email protected], hoặc số ĐT: 0904.810.638 (Cellphone: +84.904.810.xxx)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các quý sở, quý trường, các thầy cô, các em học sinh, sinh viên, và quý phụ huynh!