PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thực hiện định hướng “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” ở bậc đại học, Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh (ĐHQGHN) trân trọng đề nghị Bạn cho biết ý kiến của mình về các vấn đề được hỏi dưới đây liên quan đến việc làm của Bạn sau khi tốt nghiệp. Ý kiến của Bạn là những tư vấn quan trọng để Nhà trường thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy ở bậc đại học và định hướng việc làm cho sinh viên trong thời gian tới.