Nhiều hoạt động tiền Hội thảo 2023 IGRS – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Nhiều hoạt động tiền Hội thảo 2023 IGRS

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế năm 2023 dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tại game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh (2023 IGRS) đã diễn ra nhiều hoạt động tiền hội thảo nhằm phát triển khả năng nghiên cứu khoa học cho các học viên Nhà trường.

Đầu tiên, sáng ngày 26/10/2023 đã diễn ra cuộc họp giữa Bộ GD&ĐT và các Trường Đai học: ĐHNN-ĐHQGHN, Monash, La Trobe, Victoria of Wellington.

Tham dự có đại diện các bên, bao gồm các ông/bà: Nguyễn Thị Mai Hữu (Đề án 2020, Bộ GD&ĐT), Trần Thị Thanh Tú (ĐHQGHN), Raqib Chowdhury (ĐH. Monash, Úc), Dwin Creely, (ĐH. Monash, Úc), Melissa Barnes (ĐH. La Trobe, Úc), Urmee Chakma (ĐH. La Trobe, Úc) Jonathan Newton, (ĐH. Victoria Wellington, New Zealand). Về phía game bắn cá đổi thưởng ftkh có PGS.TS. Lâm Quang Đông, GS. Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT), TS. Huỳnh Anh Tuấn (K. SĐH), TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT. Khảo thí).

Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận nhằm triển khai hợp tác để đẩy mạnh việc công bố quốc tế của các trường, hỗ trợ học viên trong nghiên cứu quốc tế.

Sau đó, ngày 27/10/2023 đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Chủ đề và vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu thạc sĩ/tiến sĩ”. Diễn giả tại hội thảo bao gồm các học giả: Raqib Chowdhury – Đại học Monash, Australia; Edwin Creely, Đại học Monash, Australia; Melissa Barnes- Đại học La Trobe, Australia; Urmee Chakma- Đại học La Trobe, Australia; Jonathan Newton, Đại học Victoria Wellington, New Zealand.

Đồng thời, Workshop “Viết bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế” cũng được tổ chức với sự góp mặt của các diễn giả khách mời: Raqib Chowdhury – Đại học Monash, Australia; Edwin Creely, Đại học Monash, Australia; Melissa Barnes- Đại học La Trobe, Australia; Urmee Chakma- Đại học La Trobe Australia; Jonathan Newton, Đại học Victoria Wellington, New Zealand.

Cuối cùng, ngày 28/10/2023 đã tiếp tục diễn ra Hội thảo chuyên đề “Cách viết và xuất bản một cuốn sách từ một luận án” do diễn giả Urmee Chakma-Giảng viên cao cấp, Khoa Giáo dục, Đại học La Trobe, Australia trình bày.

Một Workshop nữa với chủ đề “Báo cáo dự án sách công bố quốc tế” cũng được tổ chức trong ngày với sự tham gia của các diễn giả: Raqib Chowdhury-Giảng viên cao cấp, Đại học Monash, Australia; Edwin Creely, Đại học Monash, Australia; Melissa Barnes- Đại học La Trobe, Australia; Urmee Chakma- Đại học La Trobe, Australia; Jonathan Newton, Đại học Victoria Wellington, New Zealand).

Qua ba ngày tiền Hội thảo, các học viên cao học và nghiên cứu sinh game bắn cá đổi thưởng ftkh đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy của mình.

Hội thảo khoa học quốc tế năm 2023 dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh sẽ diễn ra trong cả ngày 29/10/2023.