Nghiệm thu thành công cấp cơ sở Đề tài Tây Bắc với bộ 35 sản phẩm – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Nghiệm thu thành công cấp cơ sở Đề tài Tây Bắc với bộ 35 sản phẩm

Đề tài Tây Bắc với bộ 35 sản phẩm (bao gồm 14 chương trình và 21 tài liệu) dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Du lịch, Ngoại vụ và Biên phòng vùng Tây Bắc để thực thi công vụ trong xu thế hội nhập quốc tế của Nhà trường đã được nghiệm thu thành công cấp cơ sở với kết quả xuất sắc.

Ngày 28/12/2018, game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Nhà nước, mã số KHCN-TB.26X/13-18 “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức các ngành hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, Biên phòng trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” (Đề tài Tây Bắc).

Tham dự có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Phó hiệu trưởng Lâm Quang Đông và thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 2700/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng và các cán bộ có liên quan.

Mở đầu buổi nghiệm thu, Hiệu trưởng/Chủ nhiệm Đề tài Đỗ Tuấn Minh đã nêu ra 8 công việc Nhà trường cần và đã tiến hành khi thực hiện Đề tài, bao gồm: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, bộ công cụ đánh giá thực trạng năng lực tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cũng như nhu cầu sử dụng ngoại ngữ của cán bộ công chức, viên chức thuộc 4 ngành (ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng) ở vùng Tây Bắc; nghiên cứu thực tiễn, đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ của 4 ngành đó sau khi đã hoàn thành xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá; nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ để thực thi công vụ đối với công chức viên chức, cán bộ của 4 ngành; tập trung vào nghiên cứu phát triển chương trình xây dựng tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh; tập trung vào nghiên cứu phát triển chương trình xây dựng tài liệu giảng dạy bằng tiếng Trung; tiến hành thực nghiệm, nghiên cứu thực tiễn, đánh giá khả năng đáp ứng của địa phương, của các ngành trong việc triển khai mô hình cũng như các chương trình; triển khai thực nghiệm chương trình và tài liệu ở 2 tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn; nghiên cứu đề xuất các giải pháp và quy trình để nhân rộng mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Trung ra các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc.

Hiệu trưởng cũng chia sẻ rằng: “Tất cả các sản phẩm về mặt khoa học đã được hoàn thành đầy đủ bên cạnh các bộ công cụ, các báo cáo, các lớp thí điểm và kết quả của các lớp đã thực hiện với tổng cộng 35 sản phẩm khác nhau. Các tài liệu sản phẩm đó trong thời gian tới sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung và chỉnh sửa để tiến hành xuất bản. Đã có một học viên thực hiện bảo vệ luận văn về Đề tài và đạt kết quả cao. Đội ngũ cán bộ thuộc 4 ngành được tổ chức thực nghiệm cũng đã được triển khai. Ngoài ra, Đề tài của Nhà trường là sản phẩm duy nhất đã được hoàn thành đúng hạn và vượt định mức trong số các đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc năm 2018″.

Cũng trong buổi nghiệm thu, PGS. TS. Nguyễn Lân Trung đã chia sẻ về 5 mục tiêu chính của Đề tài là: Đánh giá được thực trạng năng lực và nhu cầu ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng vùng Tây Bắc; Xây dựng được cơ sở lý luận để thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy và phương thức học tập trực tuyến và trực tiếp; Xây dựng được mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) cho các đối tượng nêu trên để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế; Thí điểm thành công mô hình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng nêu trên tại các tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn; Hoàn thiện được mô hình để triển khai đại trà trong toàn vùng Tây Bắc.

Sau 17 tháng triển khai, dựa trên cơ sở lý luận và khảo sát thực tiễn về thực trạng năng lực và nhu cầu sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) của các ngành và địa phương, nhóm nghiên cứu đề tài đã đạt được nhiệm vụ hoàn thành 5 mục tiêu nghiên cứu lớn đặt ra, hoàn thành việc kiến tạo mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc và dựa vào mô hình đó để thiết kế, xây dựng lên 35 chương trình, tài liệu giáo khoa, học liệu, sách công cụ tra cứu phù hợp với từng đối tượng, nhằm hỗ trợ cán bộ viên chức các ngành nêu trên thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc.

Bộ sản phẩm bao gồm 11 sản phẩm dành cho cán bộ công chức viên chức ngành Hải quan (Chương trình và tài liệu bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 dành cho đối tượng Hải quan; Chương trình và tài liệu bồi dưỡng năng lực tiếng Trung Quốc bậc 1 và bậc 2 dành cho đối tượng Hải quan; Sổ tay từ ngữ và tình huống thông dụng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc ngành Hải quan; Danh mục tên các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt-Anh-Trung); 4 sản phẩm dành cho cán bộ công chức viên chức ngành Ngoại vụ (Chương trình và tài liệu bồi dưỡng kỹ năng Biên-Phiên dịch và Lễ tân-Giao tiếp ngoại giao tiếng Anh-tiếng Việt dành cho đối tượng Cán bộ Ngoại vụ; Chương trình và tài liệu bồi dưỡng kỹ năng Biên-Phiên dịch và Lễ tân-Giao tiếp ngoại giao tiếng Trung Quốc-tiếng Việt dành cho đối tượng Cán bộ Ngoại vụ); 6 sản phẩm dành cho cán bộ công chức viên chức ngành Du lịch (Chương trình và tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực khai thác tư liệu và thực hành thuyết minh di tích lịch sử và danh thắng Việt Nam tiếng Anh và tiếng Trung Quốc dành cho đối tượng Cán bộ ngành Du lịch; Sổ tay từ ngữ và tình huống thông dụng tiếng Anh ngành Du lịch; Sổ tay từ ngữ và tình huống thông dụng tiếng Trung Quốc ngành Du lịch); 14 sản phẩm dành cho cán bộ công chức viên chức ngành Biên phòng (Chương trình và tài liệu bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 1 và 2 dành cho đối tượng Biên phòng; Chương trình và tài liệu bồi dưỡng năng lực tiếng Trung Quốc bậc 1 và 2 dành cho đối tượng Biên phòng; Sổ tay từ ngữ và tình huống thông dụng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc biên phòng).

Một số sản phẩm của Đề tài

Đề tài Tây Bắc là nỗ lực to lớn của tập thể các chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN, lần đầu tiên thực hiện một đề tài cấp Nhà nước ở tầm cỡ như vậy. Khó khăn nhiều, kinh nghiệm có hạn, thời gian hoàn thành lại khá ngắn, tập thể các nhà nghiên cứu của trường đã chung sức chung lòng, với một quyết tâm rất lớn coi đây là một nhiệm vụ chính trị mà Nhà trường được giao phó, một tình cảm đặc biệt dành cho miền đất Tây Bắc địa đầu để hoàn thành đúng thời hạn tất cả các nhiệm vụ đặt ra.

Sau đó, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành công tác phản biện và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các sản phẩm của Đề tài Tây Bắc. Các ý kiến phản biện đều đánh giá cao nội dung, ý nghĩa, tính ứng dụng, tiến độ triển khai của Đề tài. Là đề tài nghiên cứu khoa học lớn nhất Nhà trường đấu thầu thành công, Đề tài Tây Bắc đã thể hiện rõ sự quan tâm đầu tư, công tác triển khai chu đáo và chuyên nghiệp, năng lực nghiên cứu mạnh của Nhà trường và nhóm nghiên cứu.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề nghị đến từ phía Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh mong Hội đồng có những đánh giá nghiêm túc, sát sao, chặt chẽ để nhóm biên soạn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để từ đó có được sự chuẩn bị tốt nhất cho các cấp bảo vệ cao hơn.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định: “Sự thành công của dự án này sẽ là động lực tiếp thêm sự tự tin cho Nhà trường ở những dự án, đề tài tiếp theo. Ngoài ra, thông qua việc thực hiện Đề tài, Nhà trường đã có cơ hội gây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác, các hoạt động đào tạo và nghiên cứu với các bộ ngành địa phương khác”.

Kết quả cuối cùng, Đề tài NCKH cấp Nhà nước mã số KHCN-TB.26X/13-18 “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức các ngành hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, Biên phòng trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” đã được chấm điểm và đánh giá đạt loại Xuất sắc ở cấp cơ sở.

Đào Trung-Lệ Thủy-Việt Khoa/ game bắn cá đổi thưởng ftkh Media