Một số bài trình bày quan trọng – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Một số bài trình bày quan trọng

Trân trọng gửi Quý Thầy Cô 3 bài trình bày: 02 về công bố quốc tế của TS. Trần Thị Tuyết, TS. Đặng Thị Ngọc Yến, và bài trình bày cả TS. William Peter Grabe tại Hội thảo 10/4/2018 vừa rồi. Phần dịch bài của TS. Grabe sẽ được đăng tải trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,