Hướng dẫn thu lệ phí – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

1. Lệ phí tuyển sinh

Theo quy định của Nhà nước và được thông báo trước mỗi kì tuyển sinh.

2. Lệ phí thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ
3. Các khoản thu dịch vụ khác

- Lệ phí thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trong lớp học: 900.000 đồng/thí sinh.
- Lệ phí thi cấp chứng chỉ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: 1.200.000 đồng/thí sinh
- Các hợp đồng biên soạn đề thi: mức phí được thỏa thuận với đối tác nhưng không thấp hơn 9.000.000 đồng/đề thi.
- Mức thu phí sử dụng phòng học ca 3: thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.
- Mức thu phí dịch vụ trông giữ xe: thực hiện đấu giá quyền sử dụng bãi trông giữ xe trên cơ sở mức giá trúng đấu giá.