Hướng dẫn thu học phí – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

1. Hệ Trung học cơ sở

- Học phí bao gồm các môn nâng cao, bổ trợ, các hoạt động tăng cường, sáng tạo: 3.200.000đ/1 tháng x 9 tháng.
- Trải nghiệm và các khoản thu chi hộ: thu theo số thực tế và được thông báo trước mỗi đợt thu.
- Cách thức thu: 1 năm học thu 3 đợt.

2. Đào tạo Trung học phổ thông Chuyên

- Mức học phí hệ chuyên: 300.000 đồng/tháng x 9 tháng.
- Mức học phí hệ không chuyên: 3.180.000 đồng/tháng x 9 tháng.
- Cách thức thu: 1 năm học thu 2 học kì.

3. Đào tạo Đại học chính quy

3.1. Hệ chuẩn từ QH.2021 trở về trước; chương trình Ngôn Ngữ Nga, Ả Rập; chương trình Văn hóa và truyền thông
- Mức thu: 980.000 đồng/tháng x 10 tháng (tương đương 300.000 đồng/tín chỉ).  
- Cách thức thu: 1 năm học thu 2 học kì.

3.2. Hệ Chất lượng cao theo Thông tư 23 từ QH.2021 trở về trước; chương trình Ngôn Ngữ: Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật, Hàn khóa QH.2022, QH.2023
- Mức thu: 3.500.000 đồng/tháng x 10 tháng (tương đương 920.000 đồng/tín chỉ).
- Cách thức thu: 1 năm học thu 2 học kì.

3.3 Học lại, học cải thiện điểm, học các học phần tự chọn tự do
Mức học phí sẽ được nhân hệ số so với học phí học lần đầu.
+ Học lại, học cải thiện: hệ số 1
+ Học các học phần tự chọn tự do: hệ số 1,5

3.4 Miễn học phí do chuyển điểm
- Trường hợp sinh viên không phải nộp học phí bên trường đối tác của trường ĐHNN: sinh viên nộp 100% học phí chính khóa (1 khóa học 8 học kì) theo quy định của Trường Đại học Ngoại Ngữ.
- Trường hợp sinh viên phải nộp học phí bên trường đối tác: sinh viên được miễn học phí những tín chỉ được công nhận tại Trường Đại học Ngoại Ngữ.
HP được miễn  = số tín chỉ được công nhận  x  định mức một tín chỉ

4. Đào tạo đại học chương trình thứ hai (bằng kép)

- Học phí đối với khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về trước: 300.000 đồng/tín chỉ
- Học phí đối với khóa tuyển sinh năm 2023: 650.000 đồng/tín chỉ (bằng mức thu theo định mức kinh tế kĩ thuật hệ đại học chính quy không tính các hoạt động ngoại khóa).

5. Hệ vừa làm vừa học

- Đào tạo tại Trường: 14.700.000 đồng/năm.
- Đào tạo theo các hợp đồng với các đơn vị ngoài trường: mức thu theo thỏa thuận với từng đơn vị.

6. Liên kết đào tạo đại học với nước ngoài

Theo thỏa thuận với từng đối tác liên kết và được thông báo trong thông báo tuyển sinh.

7. Đào tạo Sau đại học

- Đào tạo thạc sỹ: 1.800.000 đồng/tháng x 10 tháng, học phí học lại: 550.000 đồng/tín chỉ.
- Đào tạo tiến sỹ: 3.000.000 đồng/tháng x 10 tháng
- Đào tạo Sau đại học liên kết quốc tế:
   + Giai đoạn 1 (lớp PG): 22.000.000 đồng
   + Giai đoạn 2 (liên kết với Đại học Southern Newhampshire): theo thỏa thuận với từng đối tác liên kết.

8. Học phí đối với người nước ngoài

- Hệ đào tạo đại học chính quy: 5.800.000 đồng/tháng x 10 tháng (tương đương 1.615.000 đồng/tín chỉ).
- Hệ đào tạo Sau đại học:
   + Đào tạo Thạc sỹ: 6.000.000 đồng/tháng x 10 tháng.
   + Đào tạo Tiến sỹ: 8.500.000 đồng/ tháng x 10 tháng.
- Lớp Dự bị đại học: 6.200.000 đồng/tháng x 10 tháng.
- Đối với sinh viên trao đổi, lớp Tiếng Việt, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn..: mức học phí được tính trên nguyên tắc thỏa thuận với người học, với đối tác, đảm bảo lấy thu bù chi, có tích lũy; được Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo công khai trước khi tuyển sinh.