Hội đồng game bắn cá đổi thưởng ftkh nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên thứ hai – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Hội đồng game bắn cá đổi thưởng ftkh nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên thứ hai

Ngày 22/5/2023, phiên họp thứ hai của Hội đồng game bắn cá đổi thưởng ftkh , game bắn cá đổi thưởng ftkh nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường đã đề ra chương trình, nội dung và mục tiêu cần đạt của phiên họp thứ hai của Hội đồng Trường, trong đó có nội dung quan trọng của phiên họp là trao đổi, thảo luận về phương án nhân sự và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Trường.

Đồng chí Dương Quỳnh Hoa, Thư ký HĐT căn cứ vào các văn bản liên quan và Kết luận của Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN đã nêu ra các tiêu chí, nguyên tắc bầu Chủ tịch Hội đồng Trường cũng như chức năng và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Trường.

Các đồng chí trong Hội đồng Trường cũng đưa ra nhiều ý kiến và thảo luận để đi đến thống nhất về phương án nhân sự nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng Trường.

Tiếp đó, phiên họp đã tiến hành bỏ phiếu để bầu Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng quy trình. Đồng chí Đỗ Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả phiên họp bầu Chủ tịch HĐT trường ĐHNN-ĐHQGHN sẽ được báo cáo tập thể lãnh đạo ĐHQGHN để Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định công nhận Chủ tich HĐT nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian tới.

game bắn cá đổi thưởng ftkh Media