Giới thiệu chung Phòng Hợp tác và Phát triển – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Giới thiệu chung Phòng Hợp tác và Phát triển

Tên Phòng: Phòng Hợp tác và Phát triển

 • Địa chỉ: 405, 407, 408, 409 – Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh
 • Điện thoại: 84-04-66803462
 • Fax: 84-04-37548056

Lãnh đạo đơn vị: 

 • Phó Trưởng phòng phụ trách: Thầy Lưu Mạnh kiên

Địa chỉ: P. 409 – Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh

 • Phó Trưởng phòng: Cô Nguyễn Thị Lan Hường
 • Địa chỉ: P. 405- Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh

Cơ cấu tổ chức:

 • Lãnh đạo:

TS. Lưu Mạnh Kiên, Phó Trưởng phòng phụ trách;

ThS. Nguyễn Thị Lan Hường, Phó Trưởng phòng

 • Tổng số cán bộ: 6
 • Bảng phân công nhiệm vụ:
STT Họ và tên Chức danh, nhiệm vụ Nhiệm vụ chuyên môn Liên hệ
1

LƯU MẠNH KIÊN

Tiến sĩ,

Phó Trưởng phòng phụ trách

 1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược hợp tác phát triển;
 2. Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của đơn vị về:

– công tác đoàn vào,

– ký kết văn bản hợp tác,

– chương trình tài trợ,

– tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế,

– quản lý sinh viên và chuyên gia nước ngoài,

– công tác đảm bảo chất lượng

409 – Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh

2

NGUYỄN THỊ LAN HƯỜNG

Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng
 1. Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của đơn vị về:

– công tác báo cáo hợp tác phát triển,

– công tác văn thư lưu trữ, cơ sở dữ liệu

HTPT,

– công tác chuyển đổi số,

– công tác truyền thông, bản tin hợp tác phát triển;

 1. Hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng;

3. Hỗ trợ công tác đoàn vào

405- Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh

3

MAI VÂN HOA

Thạc sĩ,

Chuyên viên

 1. Phụ trách công tác HTPT về chương trình hợp tác trong nước, các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng;
 2. Phụ trách công tác cấp phép hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế;
 3. Phụ trách thủ tục nhận tài trợ, viện trợ;
 4. Hỗ trợ công tác đoàn ra;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

407, 408 – Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh

4

NGUYỄN THẾ LONG

Thạc sĩ, Chuyên viên
 1. Phụ trách công tác tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ chuyên gia nước ngoài;
 2. Hỗ trợ công tác cấp phép hội nghị, hội thảo;
 3. Hỗ trợ công tác tiếp nhận sinh viên quốc tế;
 4. Hỗ trợ công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

P.407, 408 – Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh

5

NGUYỄN THỊ HẠNH

Cử nhân, Chuyên viên
 1. Phụ trách công tác đoàn ra; đầu mối phối hợp theo dõi số liệu về sinh viên và cán bộ đi học tập và công tác tại nước ngoài;
 2. Phụ trách tài sản, sản phẩm truyền thông, quà tặng;
 3. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị;
 4. Hỗ trợ công tác đoàn vào, công tác truyền thông của đơn vị;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

P.407, 408 – Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh

6

ĐỖ VŨ NHẬT MINH

Cử nhân, Chuyên viên
 1. Phụ trách công tác tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài;
 2. Phụ trách cơ sở dữ liệu HTPT của phòng, hỗ trợ công tác chuyển đổi số;
 3. Hỗ trợ công tác tiếp nhận chuyên gia nước ngoài;
 4. Phụ trách công tác đoàn vào;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

P.405 – Nhà A1 – game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh