ĐƯỜNG DẪN PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

ĐƯỜNG DẪN PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên” năm học 2016-2017 như sau:

sv1

Đối tượng và hình thức thực hiện:

– Đối tượng được đánh giá: Giảng viên đang giảng dạy các chương trình đào tạo chính quy Học

kì I thuộc 08 khoa đào tạo và 03 bộ môn: Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa

NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa Sư

phạm Tiếng Anh, Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, Bộ môn NN&VH Ả rập, Bộ môn NN&VH

Việt Nam, Bộ môn Tâm lí-Giáo dục.

– Hình thức thực hiện: Sinh viên trả lời trực tuyến.

SV tiến hành đánh giá theo các đường link được cung cấp dưới đây.

STT Nội dung đánh giá Link lấy ý kiến phản hồi
I Khảo sát về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên

 

II Khảo sát về các môn học do Khoa/Bộ môn giảng dạy

 

1 Bộ môn NN&VH Việt Nam

 

2 Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học

 

3 Bộ môn NN&VH Ả rập

 

4 Khoa NN& VH Đức

 

5 Khoa NN&VH Hàn Quốc

 

6 Khoa NN&VH Nhật Bản

 

7 Khoa NN&VH Nga

 

8 Khoa NN&VH Pháp

 

9 Khoa NN&VH Trung Quốc

 

10 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm nhất

 

11 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Năm hai

 

12 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm ba

 

13 Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa NN&VH CNN tiếng Anh – Năm tư