Diễn đàn Sci-CHAT – Nơi khởi nguồn ý tưởng – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Diễn đàn Sci-CHAT – Nơi khởi nguồn ý tưởng

Tập hợp những thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học, đổi mới giảng dạy ngoại ngữ, quốc tế học, diễn đàn Sci-CHAT hứa hẹn là một sân chơi giao lưu, kết nối và tìm kiếm thông tin hữu hiệu cho các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ.

Sci-CHAT là một trang diễn đàn tích hợp trên website chính của Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh có địa chỉ tại: www.raydowe.com/sci-chat. Sci-CHAT được xây dựng với mong muốn tạo ra một không gian chia sẻ các kiến thức về giáo dục ngoại ngữ và quốc tế học; Kết nối giữa những nhà làm giáo dục trong và ngoài game bắn cá đổi thưởng ftkh ; Hình thành một cộng đồng học thuật và cộng đồng thực hành; Quảng bá hình ảnh cán bộ để đẩy mạnh thương hiệu của game bắn cá đổi thưởng ftkh và Giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ của cán bộ Nhà trường tới công chúng.

Giao diện Sci-CHAT

Sci-CHAT hướng tới đối tượng là cộng đồng giáo viên, giảng viên, sinh viên đại học, cao học của Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội và công chúng quan tâm đến ngoại ngữ và nghiên cứu ngoại ngữ nói chung.

Diễn đàn trước mắt hướng tới 5 chuyên đề nội dung là: Đổi mới phương pháp; Công nghệ Giáo dục; Quốc tế học; Sản phẩm khoa học – công nghệ; Phương pháp học tập hiệu quả. Về sau các diễn đàn sẽ mở rộng thêm các chuyên đề khác như  Đào tạo – Quản lý đào tạo; Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ; Kiểm tra, đánh giá; Tự chủ đại học; Ý tưởng khởi nghiệp; Đảm bảo chất lượng; Văn hóa – Văn học; Tâm lý học đường; Hợp tác phát triển; Truyền thông và quản trị thương hiệu; Biên phiên dịch. 

Triển khai dựa trên các chuyên đề đó, các bài viết có thể bao gồm: Ý tưởng có tính gợi mở; Sáng kiến kinh nghiệm; Ý kiến trao đổi học thuật; Giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ; Các lời khuyên nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; Các hoạt động có tính ứng dụng cao trong các bài giảng; Các bài báo phê bình về tác phẩm khoa học công nghệ; Các công cụ ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; Giới thiệu các học liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học,…

Mục bình luận dưới mỗi bài là nơi để trao đổi, thảo luận về các chủ đề

Chia sẻ về Sci-CHAT, ThS. Khoa Anh Việt – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu cho biết: “Diễn đàn Sci-CHAT ra đời là thành quả sau bao trăn trở để đẩy mạnh công tác truyền thông trong hoạt động khoa học công nghệ của trường, đồng thời hướng đến việc đổi mới giảng dạy theo chủ trương của Đại học Quốc Gia hiện nay. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng có mục bình luận nhằm để độc giả phản hồi về thông tin, từ đó tạo ra một mạng lưới của các nhà khoa học, nhà giáo dục trong và ngoài trường. Tôi rất mong Sci-CHAT được mọi người đón nhận và thực sự trở thành ‘Nơi khởi nguồn ý tưởng”.

game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN kính mời các thầy cô, các học viên viết và gửi bài đăng online trên website của Sci-CHAT mục nộp bài (//raydowe.com/sci-chat/gui-bai/). Mỗi bài có độ dài từ 400 từ đến 2.000 từ. 

Hình thức thể hiện: Một bài viết theo chủ điểm của Sci-CHAT. Khuyến khích người viết sử dụng hình ảnh, video, hoặc audio. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, văn phong trong sáng, dễ hiểu.

game bắn cá đổi thưởng ftkh Media