Danh sách các câu lạc bộ sinh viên tại game bắn cá đổi thưởng ftkh – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Danh sách các câu lạc bộ sinh viên tại game bắn cá đổi thưởng ftkh

DANH SÁCH CÁC CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TẠI game bắn cá đổi thưởng ftkh

STT Danh sách các CLB tại game bắn cá đổi thưởng ftkh Fanpage và thông tin về các CLB
1 Tình nguyện viên Quốc tế – CGV
2 Art Club For Uliser And You – AC4U
3 CLB Tiếng Anh EC game bắn cá đổi thưởng ftkh
4 CLB Sức Trẻ
5 CLB Ulis Yosakoi
6 CLB Tiếng Pháp Espace Francophone
7 CLB Công nghệ thông tin game bắn cá đổi thưởng ftkh IT
8 CLB Nghệ thuật K-ART
9 Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện CEO
10 CLB Tiếng Nhật
11 CLB Bóng đá game bắn cá đổi thưởng ftkh S.H.U
12 CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học CYR
13 CLB Tiếng Ả Rập ARC
14 CLB Du lịch Pháp ngữ La Route des découvertes
15 CLB Niềm Tin Ánh Sáng
16 CLB Nhảy cổ động GUMMY
17 CLB Dịch thuật Tiếng Anh ETIC
18 CLB Bóng Bầu Dục
19 CLB Bóng Rổ
20 CLB Sinh viên Quốc tế học
21 UTS – Câu lạc bộ Du lịch Trường Đại học Ngoại Ngữ
22 CLB Tiếng Hàn KLC
23 CLB game bắn cá đổi thưởng ftkh TV
24 CLB Thanh niên vận động hiến máu
25 CLB Tiếng Nga game bắn cá đổi thưởng ftkh
26 CLB Hùng biện PSC
27 CLB Bóng chày UDB
28 CLB Lý luận trẻ game bắn cá đổi thưởng ftkh
29 CLB Đầu tư tài chính
30 CLB Karate Ulis
31 CLB Tiếng Đức
32 CLB Kịch Nói Fragments d’Émotions
33 CLB Lễ tân & Ngoại giao game bắn cá đổi thưởng ftkh URD
34 CLB Nhảy Step Up Dancing Club
35 CLB Sách URC
36 CLB Tiếng Trung game bắn cá đổi thưởng ftkh
37 CLB Phát triển Kĩ năng Sư phạm ETDC
38 CLB Ngoại Ngữ Xanh