DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQG HÀ NỘI – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQG HÀ NỘI

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Tính đến tháng 8/2022, Trường ĐHNN đã kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn AUN 7 chương trình đào tạo (4 bậc đại học, 2 bậc thạc sỹ). Trường cũng đã hoàn thành đánh giá ngoài kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần 2. Trong năm 2022, dự kiến Trường sẽ hoàn thành KĐCL thêm 4 CTĐT theo chuẩn Bộ GD-ĐT, đồng thời hoàn thành KĐCL Trường THPT chuyên ngoại ngữ (lần 2).

Tính đến tháng 2/2021, Trường ĐHNN đã kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn AUN 6 chương trình đào tạo (4 bậc đại học, 2 bậc thạc sỹ). Trường cũng đã kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần 1 vào năm 2016 và kiểm định chất lượng trường Trung học phổ thông chuyên ngữ (vào năm 2016).
Trong năm 2021, Trường dự kiến KĐCL theo Bộ tiêu chuẩn AUN với CTĐT Ngôn ngữ Nga, đồng thời tiến hành KĐCL cơ sở giáo dục lần 2. 

STT Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/Công nhận Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục Giấy chứng nhận/ Công nhận Năm tiến hành hậu kiểm

 

 

Ngày cấp Giá trị đến
1 Chương Trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Trung 2012  Đạt Đạt Đánh giá đồng cấp

 

5 năm

2017  
2 Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Pháp  2012 Đạt Đạt Đánh giá đồng cấp

 

5 năm

2017  
3 Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Anh theo chuẩn AUN 2012 4.4/7 4.4/7

ngày 05/06/2012 của AUN-QA

5/6/2012

4/6/2016  
4 Chương trình đào tạo giáo viên THPT 3/2013 97.5% 97.5% Bộ GD&ĐT 2018  
5 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Đức 2013 4.23/7 4.23/7 Đánh giá đồng cấp 2017 2015
6 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật Bản 2013 4.72/7 4.72/7 Đánh giá đồng cấp 2017 2015
7 Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh theo chuẩn AUN 2013 5/7 5/7 ngày 19/1/2014 của AUN-QA 18/1/2018  
8 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc 2015 4.47/7 4.47/7 Đánh giá đồng cấp 2019 2017
9 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga 2016 4.47/7 4.47/7 Đánh giá đồng cấp 2019 2018
10 Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Ngôn ngữ Anh 2015 4.93/7 4.93/7 Đánh giá đồng cấp 2020  
11 Trường ĐHNN-ĐHQGHN 2016 53/61 53/61 2020  
12 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn tiếng  Anh theo chuẩn AUN 2016 5/7 5/7 ngày 05/12/2016 của AUN-QA 4/11/2020  
13 Trường PTTH CNN- Trường ĐHNN-ĐHQGHN 2016 32/33

 

cấp độ 2

32/33

 

cấp độ 2

(Đã hoàn thành đánh giá nội bộ ) 2020  
14 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp 2016 4.54/7 4.54/7 Đánh giá đồng cấp 2021  
15 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2016 4.5/7 4.5/7 Đánh giá đồng cấp 2021  
16 Đánh giá đồng cấp Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 10/2017 4.09/7 4.09/7 Đánh giá đồng cấp 2022  
17 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh – Hệ chất lượng cao theo chuẩn AUN 12/2018 4.9/7 Đạt ngày 20/01/2019 của AUN-QA 2024  
18 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Đức 12/2019 4/7 Đạt

ngày 12/01/2020

2025  
19 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Ả Rập Đã hoàn thành kiểm định 4/7 Đạt ngày 6/12/2020 2025  
20 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nga Đã hoàn thành kiểm định 4/7 Đạt ngày 25/3/2022 2027  
21 Chương trình đào tạo Cử nhân  Ngôn ngữ Hàn Quốc Đang thực hiện tự đánh giá          
22 Chương trình đào tạo Cử nhân  Ngôn ngữ Nhật Bản  Đang thực hiện tự đánh giá          
23 Chương trình đào tạo Cử nhân  Ngôn ngữ Pháp Đang thực hiện tự đánh giá          
24 Chương trình đào tạo Cử nhân  Ngôn ngữ Trung Quốc Đang thực hiện tự đánh giá