Danh sách BCH Công đoàn game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN khóa XVIII (2012-2017) – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Danh sách BCH Công đoàn game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN khóa XVIII (2012-2017)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQG

KHÓA VIII( NHIỆM KỲ 2012-2017)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CHỨC DANH

1

Nguyễn Văn Đoàn

0912.007.153

[email protected]

Chủ tịch

2

Nguyễn .T. thùy Linh

0913.387.376

[email protected]

Phó chủ tịch

3

Đoàn T. Hồng Hải

0917.744.616

[email protected]

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Nguyễn.T. Thu Lan

0912.768.387

[email protected]

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Trần.T. Hoàng Anh

0934.621.062

[email protected]

Uỷ viên BCH

6

Trần.T. Mai Hương

0912.104.300

[email protected]

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn.T. Lan Hường

0988.049.988

[email protected]

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Thế Long

0904737370

[email protected]

Uỷ viên BCH

9

Đỗ.T. Bích Thủy

0976.062.007

[email protected]

Uỷ viên BCH

10

Phạm.T. Thanh Thủy

0989.131.406

[email protected]

Uỷ viên BCH

11

Phạm Đức Trung

0988.678.289

[email protected]

Uỷ viên BCH

12

Lê Văn Tuyển

01292.188.118

[email protected]

Uỷ viên BCH

13

Đặng Thị Lan

0985.310.261

[email protected]

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Ngọc Anh

01649.609.959

[email protected]

Ủy viên BCH