Công đoàn game bắn cá đổi thưởng ftkh – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Công đoàn game bắn cá đổi thưởng ftkh

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Văn phòng

ĐT (04) 37547197 – Email: [email protected]

Website:

 Chủ tịch: Đinh Văn Hường
  ĐT (04) 37547197 – Email: [email protected]
Các Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thảo
  Nguyễn Quang Liệu
  Trần Văn Quy

 

1. Ban thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2012 – 2017: 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Đinh Văn Hường Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Thảo Phó chủ tịch thường trực
3 Nguyễn Quang Liệu Phó chủ tịch
4 Trần Văn Quy Phó chủ tịch
5 Nguyễn Kiều Oanh Ủy viên thường vụ
6 Nguyễn Xuân Thiên Ủy viên thường vụ
7 Nguyễn Văn Đoàn Ủy viên thường vụ

 

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ
1 PGS.TS. Đinh Văn Hường Chủ tịch
2 Ths. Nguyễn Thị Thảo Phó Chủ tịch Thường trực
3 PGS.TS. Trần Văn Quy Phó Chủ tịch
4 TS. Nguyễn Quang Liệu Phó Chủ tịch
5 Ths. Nguyễn Văn Đoàn Ủy viên Thường vụ
6 TS. Nguyễn Kiều Oanh Ủy viên Thường vụ
7 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên Ủy viên Thường vụ
8 TS. Trần Anh Hào Ủy viên Ban Chấp hành
9 Ths. Đinh Thị Tuyết Mai Ủy viên Ban Chấp hành
10 Ths. Đỗ Thị Bích Nguyệt Ủy viên Ban Chấp hành
11 TS. Dư Đức Thắng Ủy viên Ban Chấp hành
12 CN. Trịnh Thanh Ba Ủy viên Ban Chấp hành
13 Ths. Đoàn Thị Thái Ủy viên Ban Chấp hành
14 Ths. Nguyễn Minh Đức Ủy viên Ban Chấp hành
15 TS. Đặng Thế Ba Ủy viên Ban Chấp hành
16 Ths. Vũ Văn Hải Ủy viên Ban Chấp hành
17 Ths. Ngô Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành
18 TS. Nguyễn Thành Nam Ủy viên Ban Chấp hành
19 PGS.TS. Phạm Minh Diệu Ủy viên Ban Chấp hành
20 PGS.TS. Lê Thị Minh Loan Ủy viên Ban Chấp hành
21 Ths. Bùi Văn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
22 CN. Nguyễn Thị Anh Đào Ủy viên Ban Chấp hành
23 Ths. Nguyễn Xuân Long Ủy viên Ban Chấp hành

 

3. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ
1 Ths. Đoàn Thị Thái Chủ nhiệm UBKTCĐ
2 Ths. Nguyễn Minh Đức Phó Chủ nhiệm UBKTCĐ
3 Ths. Phạm Thị Kim Thanh Ủy viên
4 Ths. Nguyễn Văn Thủy Ủy viên
5 TS. Nguyễn Thị Minh Thư Ủy viên

 

4. Các văn bản liên quan

– Báo cáo tình hình thực hiện công tác Công đoàn trong quý 4 năm 2013 ( – )

– Báo cáo hoạt động của Ban chấp hành khóa 3 và Phương hướng hoạt động của Ban chấp hành khóa 4 ( – )

– Chương trình Đại hội lần thứ IV Công đoàn ĐHQGHN ( – )

– Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2012 ( – )

– Hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh 2012 ( – )

– Danh sách các đơn vị Công đoàn cơ sở của ĐHQGHN ( – )

– Quy chế làm việc của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 ( – )

– Kế hoạch làm việc toàn khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 của BCH Công đoàn ĐHQGHN ( – )

– Nhiệm vụ trọng tâm của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV: Công đoàn tham gia Nhiệm vụ chiến lược ( – )

– Chương trình công tác năm học 2012 – 2013 của Công đoàn ĐHQGHN ( – )

– Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN năm học 2011 – 2012 ( – )

– Báo cáo hoạt động quý 1 và triển khai công tác quý 2/2013 ( – DOC)

– Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN lần thứ 5 (Mở rộng) ( – DOC)