Lịch công tác – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 47 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo lịch công tác tuần 47, từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023

TUẦN 46 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 46, ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023

TUẦN 42 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 42, từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023

TUẦN 41 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 41, từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023

TUẦN 40 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 40, từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023

TUẦN 39 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 39 ( từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

TUẦN 37, NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 13/3/2023   8:00 – 9:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp với Phòng Hợp tác – Phát triển. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.HTPT; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.ĐT, K.ĐT&BDNN, P.KHCN. 10:00, tại P.A101 Nhà Điều hành (Hòa

TUẦN 36 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

TUẦN 35 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trên trọng thông báo Lịch công tác tuần 35 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)