Hội nghị – Hội thảo – Trang 2 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Category Archives: Hội nghị – Hội thảo

Sơ kết 3 năm triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động Đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp của sinh viên Trường

 Ngày 21/3/2023, Hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp của sinh viên game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN” (game bắn cá đổi thưởng ftkh FIRE) giai đoạn 2020-2025 đã

UNC2023: Kỳ vọng về “sự kết nối” 

Hội thảo Quốc gia: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2023) là hội thảo khoa học thường niên do Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh đăng cai tổ chức.