Hội nghị – Hội thảo – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Category Archives: Hội nghị – Hội thảo

Nhiều hoạt động tiền Hội thảo 2023 IGRS

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế năm 2023 dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tại game bắn cá đổi thưởng ftkh – game bắn cá đổi thưởng ftkh (2023 IGRS) đã diễn ra nhiều hoạt động tiền hội thảo

game bắn cá đổi thưởng ftkh tham gia Hội thảo thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Khảo thí châu Á (AALA) và Diễn đàn chuyên môn về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở châu Á (AFELTA) tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ Hội thảo thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Khảo thí châu Á (AALA) và Diễn đàn chuyên môn về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở châu Á (AFELTA) tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 02-06/09/2023, đoàn công tác

game bắn cá đổi thưởng ftkh , ĐHQGHN phối hợp tổ chức Hội thảo “Các vấn đề Việt ngữ học” với Đại học Zurich, Thụy Sĩ

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Zurich (UZH, Thụy Sĩ) và game bắn cá đổi thưởng ftkh , ĐHQGHN (game bắn cá đổi thưởng ftkh ), Hội thảo Các vấn đề Việt ngữ học (Topics in Vietnamese Linguistics) đã được hai trường phối hợp tổ chức với sự tham gia của