Sinh viên quốc tế – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Category Archives: Sinh viên quốc tế

Đăng thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Sinh viên bắt đầu trở lại học tập tại Trường

Ngày 07/02/2022, các lưu học sinh nước ngoài học tiếng Việt đã bắt đầu trở lại học tập tại game bắn cá đổi thưởng ftkh , ĐHQGHN. Đây là những lớp đầu tiên quay trở lại dạy và học theo hình thức trực tiếp tại trường sau