Các loại học bổng ngoài ngân sách thường niên dành cho sinh viên game bắn cá đổi thưởng ftkh – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Các loại học bổng ngoài ngân sách thường niên dành cho sinh viên game bắn cá đổi thưởng ftkh

Nhằm đào tạo nhân tài, thu hút người học, khuyến khích phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên, Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho học sinh sinh viên. Ngoài học bổng ngân sách Nhà nước, Nhà trường cũng kết hợp với các đối tác tổ chức cấp học bổng thường niên cho sinh viên đang học tập tại trường, có thể kể đến các loại học bổng như:

TT Tên học bổng Trị giá Đối tượng
Mỗi suất Đơn vị
1 Học bổng Đinh Thiện Lý 14.000.000 VNĐ Toàn trường, có hoàn cảnh khó khăn
2 Học bổng Kumho Asiana 2.150.000 VNĐ Toàn trường
3 Học bổng Lotte, Hàn Quốc 400 USD Khoa NN&VH Hàn Quốc
4 Học bổng ADF 1000 USD Khoa NN&VH Hàn Quốc
5 Học bổng Posco, Hàn Quốc 1000 USD Toàn trường
6 Học bổng Pony Chung, Hàn Quốc 600 USD Khoa NN&VH Hàn Quốc
7 Học bổng Yamada, Nhật Bản 200 USD Toàn trường
8 Học bổng Shinnyo, Nhật Bản 300 USD Toàn trường
9 Học bổng Mitsubishi, Nhật Bản 340 USD Khoa NN&VH Nhật
10 Học bổng Nguyễn Trường Tộ 250 USD Toàn trường, có hoàn cảnh khó khăn
11 Học bổng Vingroup 25.000.000 VNĐ Toàn trường
12 Học bổng K-T 5.000.000 VNĐ Toàn trường, có hoàn cảnh khó khăn
13 Học bổng Nitori 13.000.000 VNĐ Khoa NN&VH Trung Quốc, NN&VN Nhật, Ngôn ngữ Anh
14 Học bổng Annex 3.500.000/kì VNĐ Toàn trường, có hoàn cảnh khó khăn
15 Học bổng Đồng hành Singapore 4.000.000/kì VNĐ Toàn trường, có hoàn cảnh khó khăn
16 Học bổng Kova 10.000.000 VNĐ Toàn trường
17 Học bổng Samsung KF 5.812.000 VNĐ Khoa NN&VH Hàn Quốc
18 Học bổng Scranton 10.000.000 VNĐ Khoa NN&VH Hàn Quốc
19 Học bổng Zeon, Nhật Bản 27.977.070 VNĐ Khoa NN&VH Nhật

5 sinh viên game bắn cá đổi thưởng ftkh được nhận học bổng Lotte đợt 1 năm 2023

Hàng năm, Nhà trường đều tích cực tìm kiếm các đối tác mới để triển khai các chương trình học bổng mới dành cho sinh viên. Bên cạnh đó, các loại học bổng trao đổi, thực tập, tuyển dụng… cũng được triển khai thường xuyên.