CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2020-2021 (SURVEYS OF AY 20-21) – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2020-2021 (SURVEYS OF AY 20-21)

Kể từ năm học 2019-2020, Trường ĐHNN thực hiện đổi mới hình thức khảo sát các bên liên quan. Thay vì làm theo các đợt tập trung với quy mô lớn như các năm học trước, hiện nay Nhà trường lấy ý kiến phản hồi theo từng chủ đề theo quy mô nhỏ hơn, cung cấp kết quả phản hồi nhanh hơn. Dưới đây là thông tin về các cuộc khảo sát đã được tiến hành (sẽ liên tục cập nhật khi có khảo sát mới được hoàn thành).
Xem các khảo sát năm học 2019-2020 tại ĐÂY.

 1. Khảo sát về học phần Giáo dục Quốc phòng – An Ninh và Giáo dục Thể chất: ;
 2. Khảo sát về các học phần của khoa NN & VH Các nước nói Tiếng Anh: .
 3. Báo cáo kết quả khảo sát về mức độ ứng dụng kỹ năng mềm và kiến thức chuyên ngành vào thực tập hoặc làm thêm: . 
 4. Các báo cáo kết quả khảo sát liên quan tới khoa NN&VH Nga:
  1. Khảo sát người học tốt nghiệp khoa NN&VH Nga về năng lực đạt được theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

  2. Khảo sát người học khoa NN&VH Nga về học phần năm học 2020-2021:

  3. Khảo sát tự đánh giá của giảng viên khoa NN&VH Nga và ý kiến phản hồi về hoạt động của nhà trường:
  4. Khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng người học tốt nghiệp khoa NN&VH Nga:
 5. Khảo sát sinh viên và giảng viên về phương thức phục vụ mới tại giảng đường B2 – Đợt 2: .
 6. Khảo sát sinh viên và giảng viên về phương thức phục vụ mới tại giảng đường B2 – Đợt 1: .
 7. Khảo sát người học về CTĐT Ngôn ngữ Anh – hệ VHVL: .
 8. Khảo sát tìm hiểu nguyện vọng sinh viên đầu năm học 2020-2021: ; .
 9. Khảo sát về hoạt động nghiên cứu thực tập của sinh viên tại Nhà hiệu bộ Trường ĐHNN: ;