CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2019-2020 (SURVEYS OF AY 19-20) – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2019-2020 (SURVEYS OF AY 19-20)

Trong năm học 2019-2020, Trường ĐHNN thực hiện đổi mới hình thức khảo sát các bên liên quan. Thay vì làm theo các đợt tập trung với quy mô lớn như các năm học trước, hiện nay Nhà trường lấy ý kiến phản hồi theo từng chủ đề theo quy mô nhỏ hơn, cung cấp kết quả phản hồi nhanh hơn. Dưới đây là thông tin về các cuộc khảo sát đã được tiến hành (sẽ liên tục cập nhật khi có khảo sát mới được hoàn thành).

 1. Khảo sát về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2019-2020 tại Trường ĐHNN: ; ; , ; ; 
 2. Khảo sát ý kiến về hình thức kiểm tra – đánh giá cuối học kỳ 2, năm học 2019-2020 tại Trường ĐHNN:
 3. Khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến tại Trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ (CNN) năm 2020:
 4. Khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến tại Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ (UMS) năm 2020: ; ;
 5. Khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến tại Trường ĐHNN năm 2020: ; ; ;
 6. Khảo sát với sinh viên quốc tế về môi trường giáo dục tại Trường ĐHNN năm 2020
 7. Khảo sát về dịch vụ một cửa dành cho cán bộ tại Trường ĐHNN năm 2019
 8. Khảo sát độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công tại Trường ĐHNN năm 2019.
 9. Khảo sát người học – giảng viên với học phần Nghiệp vụ Biên phiên dịch (Khoa Sư phạm tiếng Anh)
 10. Khảo sát người học – giảng viên với học phần Phiên dịch (Khoa Sư phạm tiếng Anh)
 11. Khảo sát chuyên gia nước ngoài đến thăm và làm việc tại game bắn cá đổi thưởng ftkh (Guest satisfaction survey when working in game bắn cá đổi thưởng ftkh ): , ,
 12. Khảo sát người học với học phần Tìm hiểu Cộng đồng châu Á:
 13. Khảo sát người học với học phần “Cơ sở văn hóa Việt Nam” (giảng dạy online):  
 14. Khảo sát người học với học phần “Cơ sở văn hóa Việt Nam”:
 15. Khảo sát người học với học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp”:
 16. Khảo sát người học với học phần “Tâm lý học đại cương”: 
 17. Khảo sát người học với học phần “Kỹ năng học tập thành công ở bậc đại học”: