Công đoàn các đơn vị trực thuộc – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Công đoàn các đơn vị trực thuộc

TT Đơn vị
1 Công đoàn Phòng Hành chính Tổng hợp
2 Công đoàn Phòng Đào tạo
3 Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ
4 Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ
5 Công đoàn Phòng Quản trị
6 Công đoàn Phòng Hợp tác Phát triển
7 Công đoàn Phòng CT & CT HSSV
8 Công đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính
9 Công đoàn Phòng Thanh tra  Pháp chế
10 Công đoàn Trung tâm Khảo thí
11 Công đoàn Trung tâm GDNN & ĐBCL
12 Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc tế
13 Công đoàn Trung tâm Ngôn ngữ & Quốc tế học
14 Công đoàn Trung tâm CNTT – TT- HL
15 Công đoàn Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN
16 Công đoàn Khoa Sau Đại học
17 Công đoàn Bộ môn NN & VH Việt Nam
18 Công đoàn Bộ môn Tâm lí Giáo dục
19 Công đoàn Bộ môn NN & VH Ả Rập
20 Công đoàn Khoa Sư phạm tiếng Anh
21 Công đoàn Khoa NN & VH CNN tiếng Anh
22 Công đoàn Khoa Tiếng Anh
23 Công đoàn Khoa NN & VH Nga
24 Công đoàn Khoa NN & VH Pháp
25 Công đoàn Khoa NN & VH Trung Quốc
26 Công đoàn Khoa NN & VH Đức
27 Công đoàn Khoa NN & VH Nhật Bản
28 Công đoàn Khoa NN & VH Hàn Quốc
29 Công đoàn Trường THPT Chuyên NN