BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐHNN – GIAI ĐOẠN 2017-2021 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐHNN – GIAI ĐOẠN 2017-2021

Trong thời gian tháng 2 – tháng 12/2021, game bắn cá đổi thưởng ftkh đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá cấp Cơ sở giáo dục. Đây là công trình mang lại nhiều giá trị, giúp Trường xác định được hiện trạng, đánh giá được các điểm mạnh, điểm tồn tại, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng. Trường xin trân trọng công bố rộng rãi Báo cáo tự đánh giá để toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và các bên liên quan của Trường có thể tham khảo thông tin.

Xem Báo cáo tại .