CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2022-2023 (SURVEYS OF AY 22-23) – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

CÁC KHẢO SÁT NĂM HỌC 2022-2023 (SURVEYS OF AY 22-23)

Chapter 3. Assessing Community Needs and Resources | Section 10. Conducting  Concerns Surveys | Main Section | Community Tool Box

Công tác khảo sát phản hồi các bên liên quan trong giáo dục đại học có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá và cải thiện chất lượng giáo dục. Thông qua quá trình thu thập ý kiến, đánh giá từ các BLQ như sinh viên, giảng viên, chuyên viên, nhà tuyển dụng, công tác này giúp một Trường đại học:

  • Đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt là về chất lượng giảng dạy, các dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất và môi trường học tập. Qua đó Trường xác định các điểm mạnh và điểm yếu cần được cải thiện.
  • Tạo lòng tin và tương tác, thông qua việc cho thấy sự quan tâm và sẵn lòng lắng nghe. Điều này giúp xây dựng lòng tin và tạo ra một môi trường hợp tác, tương tác giữa trường và cộng đồng đại học. Sinh viên, giảng viên và chuyên viên sẽ cảm thấy được coi trọng và nhận thấy rằng ý kiến của họ được quan tâm và ảnh hưởng đến quyết định trong việc cải thiện giáo dục.
  • Đáp ứng nhu cầu và thay đổi, giúp xác định nhu cầu và mong muốn của sinh viên, giảng viên và chuyên viên. Từ việc hiểu rõ những yêu cầu này, Trường đại học có thể thích ứng và điều chỉnh các chính sách, chương trình học và cung cấp dịch vụ phù hợp với sự phát triển của ngành giáo dục và những thay đổi trong xã hội.

Dưới đây là báo cáo kết quả của một số khảo sát được thực hiện tại game bắn cá đổi thưởng ftkh – Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm học 2022-2023. (Xem thêm kết quả khảo sát các năm học trước tại đâytại đây)

  1. Báo cáo kết quả khảo sát cán bộ/giảng viên/chuyên viên về môi trường làm việc tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Tải báo cáo hoặc
  2. Báo cáo kết quả khảo sát người học sắp tốt nghiệp về môi trường học tập tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Tải báo cáo hoặc tại
  3. Báo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng/ doanh nghiệp/ chuyên gia về chất lượng CTĐT tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Tải báo cáo hoặc tại