《CHÍNH THỨC》Mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường năm 2023 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

《CHÍNH THỨC》Mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường năm 2023

Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã chính thức mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường năm 2023.
  • Đối tượng: Thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển sớm theo Thông báo số 799/TB-ĐHNN ngày 19/5/2023 của trường.
  • Thời gian đăng ký hồ sơ chính thức quy định của trường: từ 0h00 ngày 29/5/2023 đến 24h00 ngày 30/6/2023
  • Địa chỉ đăng ký: //dangkyxettuyendaihoc.raydowe.com/login
  • Thông báo Tuyển sinh đại học vào Trường ĐHNN-ĐHQGHN năm 2023 và Hướng dẫn đăng ký chi tiết: //raydowe.com/tbtsdh2023/
  • Tư vấn, giải đáp thắc mắc:

Hướng dẫn sừ dụng cổng đăng ký xét tuyển đại học của game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN: